Arduino: tellen op scherm met knop

In dit project ga je een getal laten zien op het OLED scherm. Het getal moet beginnen bij 0, en omhoog gaan met 1 als je op de knop klikt. Tip: gebruik een aparte functie om het getal op het scherm te zetten. Je kan het dan vanuit meerdere plekken toepassen.

Zoek meer over de werking van het OLED scherm en de knop in de Arduino reference guide: Arduino Reference - Arduino Reference