Koekeloeren in de Rechtspraak #2

Vandaag nog een post/artikel om te “koekeloeren in de Rechtspraak #2

“De rechtbank, Verklaart het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar. Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij. Veroordeelt verdachte tot:een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden. Bepaalt dat deze gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij wordt vastgesteld op 2 jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. een taakstraf voor de duur van 150 uren. Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 75 dagen zal worden toegepast. Beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf geheel in mindering zal worden gebracht naar de maatstaf van 2 uren per dag inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis. Ten aanzien van feiten 1, 2 en 3. Verklaart de vordering van de benadeelde partij Logius niet-ontvankelijk. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht. Bepaalt dat de benadeelde partij Logius haar eigen proceskosten draagt. Gelast de teruggave aan veroordeelde van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven GSM (omschrijving: PL0100-NNRAA21003_671434, Google Pixel).”

Aan verdachte is - kort gezegd - ten laste gelegd:

  1. medeplegen van computervredebreuk door binnen te dringen in de systemen van Logius en/of deDienst Uitvoering Onderwijs (DUO ) met daarop de ‘ Mijn DUO ’ accounts van een of meer personen gepleegd op/in verschillende tijdstippen en periodes gelegen in de periode van 28 oktober 2020 t/m 23 maart 2021, op verschillende plekken in Nederland;

  2. medeplegen van oplichting gepleegd op/in verschillende tijdstippen en periodes gelegen in deperiode van 28 oktober 2020 t/m 23 maart 2021, op verschillende plekken in Nederland;

  3. medeplegen van een poging tot oplichting gepleegd op/in verschillende tijdstippen en periodesgelegen in de periode van 28 oktober 2020 t/m 23 maart 2021, op verschillende plekken in Nederland;

  4. medeplegen van het vervaardigen, verkopen, verwerven, invoeren, verspreiden of anderszins terbeschikking stellen of voorhanden hebben van technische hulpmiddelen en/of computerwachtwoorden/toegangscodes waardoor toegang kan worden gekregen tot een geautomatiseerd werk, geschikt of gemaakt voor het plegen van een misdrijf bedoeld in artikel 138ab eerste lid, 138b of 139c.

1 Like