[PHP] PDO Connectie

Hey jongens! Ik heb een tijdje geleden een mooi voorbeeld van een veilige PDO functie gemaakt die je kan gebruiken voor jouw project!

<?php

class DatabaseConnection {
  private $host;
  private $username;
  private $password;
  private $database;
  private $charset;

  private $pdo;
  private $error;
  private $stmt;

  public function __construct($host, $username, $password, $database, $charset = 'utf8') {
    $this->host = $host;
    $this->username = $username;
    $this->password = $password;
    $this->database = $database;
    $this->charset = $charset;

    try {
      $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$database;charset=$charset";
      $options = array(
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false
      );
      $this->pdo = new PDO($dsn, $username, $password, $options);
    } catch(PDOException $e) {
      $this->error = $e->getMessage();
    }
  }

  public function query($sql) {
    $this->stmt = $this->pdo->prepare($sql);
  }

  public function bind($param, $value, $type = null) {
    if (is_null($type)) {
      switch (true) {
        case is_int($value):
          $type = PDO::PARAM_INT;
          break;
        case is_bool($value):
          $type = PDO::PARAM_BOOL;
          break;
        case is_null($value):
          $type = PDO::PARAM_NULL;
          break;
        default:
          $type = PDO::PARAM_STR;
      }
    }
    $this->stmt->bindValue($param, $value, $type);
  }

  public function execute() {
    try {
      return $this->stmt->execute();
    } catch(PDOException $e) {
      $this->error = $e->getMessage();
    }
  }

  public function resultSet() {
    try {
      $this->execute();
      return $this->stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch(PDOException $e) {
      $this->error = $e->getMessage();
    }
  }

  public function single() {
    try {
      $this->execute();
      return $this->stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch(PDOException $e) {
      $this->error = $e->getMessage();
    }
  }

  public function rowCount() {
    return $this->stmt->rowCount();
  }

  public function lastInsertId() {
    return $this->pdo->lastInsertId();
  }

  public function beginTransaction() {
    return $this->pdo->beginTransaction();
  }

  public function endTransaction() {
    return $this->pdo->commit();
  }

  public function cancelTransaction() {
    return $this->pdo->rollBack();
  }

  public function getError() {
    return $this->error;
  }
}
?>

Je kan meer informatie vinden op de gitlab!

1 Like

@Olivier Ziet er goed uit!

Bedankt @Olivier - en voor de minder ervarene onder ons:
Waar is zoiets nou voor bedoeld?

1 Like

Dit kan je gebruiken als snippet om een veilige verbinding te maken met jouw database (SQL)

1 Like